• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

‘The leader in me’

 

Sinds augustus 2015 werken we op onze school met de zeven gewoonten van ‘The Leader in Me’.

 

Zeven gewoonten
Met ‘The Leader in Me’ zijn de zeven gewoonten toepasbaar gemaakt voor het werken met kinderen. Door met kinderen dagelijks aan deze gewoonten te werken en door in de hele school in dezelfde ‘taal’ te spreken, leren kinderen dat zij geen slachtoffer zijn, maar zelf regie kunnen nemen. Ze leren doelen te stellen en deze te halen. Kinderen leren goed voor zichzelf en voor de ander te zorgen. En zij leren goed samen te overleggen, naar elkaar te luisteren en samen te werken. Vaardigheden waar zij in hun hele leven mee te maken krijgen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en kinderen helpt gewoonten aan te leren waarmee ze richting kunnen geven aan hun leven.

Op onze school wordt er in elke groep aandacht besteed aan de zeven gewoonten. De gewoonten helpen ons en de kinderen:

 • bewust te worden van persoonskenmerken, ambitie en talenten;
 • controle te krijgen over het leven en werken, door prioriteiten te stellen en zelfstandig goede keuzes te maken waardoor er meer gedaan kan worden in minder tijd;
 • meer zelfvertrouwen te krijgen en tegelijkertijd meer begrip voor en van elkaar te hebben door bijvoorbeeld goed naar elkaar te luisteren, waardoor een langdurige effectieve relatie en synergie (samenwerking) ontstaat;
 • hart, hoofd, lichaam en ziel met elkaar te verbinden en scherp te houden voor persoonlijke ontwikkeling.

Leerkrachten en kinderen zijn meer betrokken, zelfstandig en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun taak. 

Voor meer informatie over ‘The Leader in Me’ kunt u terecht op de site van CPS (onderwijsontwikkeling en advies). Daarnaast zijn er  boeken geschreven over de zeven gewoonten, zoals:

 • The leader in me | Stephen R. Covey, Sean
 • Covey & Muriel Summers
 • De zeven eigenschappen voor Happy Kids | Sean Covey & Stacy Curtis
 • Uiteraard kunt u voor meer informatie over ‘The Leader in Me’ bij de directeur en de leerkrachten terecht.
 • Boven Geel
 • Boven Blauw