• Boven Geel
  • Boven Blauw
  • Boven Groen
  • Lijn Onder Groen
  • Lijn Onder Geel
  • Lijn Onder Blauw

‘The leader in me’

Zeven gewoonten
‘The Leader In Me’ kent zeven gewoonten die wij als leidraad gebruiken. Door met kinderen dagelijks aan deze gewoonten te werken en door in de hele school in dezelfde ‘taal’ te spreken, leren kinderen dat zij zelf regie kunnen nemen. Ze leren doelen te stellen en deze te halen. Kinderen leren goed voor zichzelf en voor de ander te zorgen. En zij leren goed samen te overleggen, naar elkaar te luisteren en samen te werken. Vaardigheden waar zij in hun hele leven mee te maken krijgen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en kinderen helpt gewoonten aan te leren waarmee ze richting kunnen geven aan hun leven.

Op onze school wordt er in elke groep aandacht besteed aan de zeven gewoonten. De gewoonten helpen ons en de kinderen:

  • bewust te worden van zichzelf, hun ambitie en talenten;
  • controle te krijgen over het leven en werken, door prioriteiten te stellen en zelfstandig goede keuzes te maken;
  • meer zelfvertrouwen te krijgen en tegelijkertijd meer begrip voor en van elkaar te hebben door bijvoorbeeld goed naar elkaar te luisteren.

Leerkrachten en kinderen zijn meer betrokken, zelfstandig en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun taak. 

Voor meer informatie over ‘The Leader in Me’ kunt u ons filmpje op deze website bekijken. 

  • Boven Geel
  • Boven Blauw