Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Met Passend Onderwijs willen we elk kind datgene bieden waardoor het zich naar zijn/haar eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Zie voor verdere informatie over Passend Onderwijs: ‘Praktische zaken’, ‘SOP’. In dit document staat beschreven hoe wij de zorg aan elk kind op onze school hebben vormgegeven.

Extra ondersteuning

In eerste instantie geeft de leerkracht instructie op het niveau van het kind. Binnen deze instructie is ruimte voor kinderen die de lesstof vlot oppakken (zijn krijgen uitdagend werk), voor de basisgroep, en voor kinderen die verlengde instructie nodig hebben. Daarnaast werken er onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners om extra ondersteuning te bieden. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind anders en hebben we meer expertise nodig. Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen, werken de schoolbesturen van ruim 100 scholen, waaronder PCBO Voorst, in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst samen in het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. In specifieke situaties kan er een arrangement worden aangevraagd.