• Boven Geel
  • Boven Blauw
  • Boven Groen
  • Lijn Onder Groen
  • Lijn Onder Geel
  • Lijn Onder Blauw

Passend onderwijs


Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Met Passend Onderwijs willen we elk kind datgene bieden waardoor het zich naar zijn/haar eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen. Wij leggen contacten met zowel scholen voor Speciaal Onderwijs, als scholen met expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Daarnaast werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun ouders, zowel op school als thuis, passende ondersteuning krijgen. Zie voor verdere informatie over Passend Onderwijs: ‘Praktische zaken’, ‘SOP’. In dit document staat beschreven hoe wij de zorg aan elk kind op onze school hebben vormgegeven.

Extra ondersteuning
Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen, werken de schoolbesturen van ruim 100 scholen, waaronder PCBO Voorst, in de gemeenten Brummen, Zutphen, Voorst, Lochem, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst samen in het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. In specifieke situaties kan er een arrangement worden aangevraagd.

Mochten we op onze school de gewenste extra ondersteuning binnen het samenwerkingsverband niet kunnen bieden, dan volgt er mogelijk een verwijzing naar het Speciaal (Basis)onderwijs (SBO/SO). Deze verwijzing loopt via het samenwerkingsverband. Meer informatie over het samenwerkingsverband en passend onderwijs vindt u op: IJsselberkel en passendonderwijs.

 

  • Boven Geel
  • Boven Blauw