• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

Ouders/verzorgers

 

Visie op ouderbetrokkenheid
Als ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, dan komt dit direct ten goede aan de algehele ontwikkeling van het kind. Kinderen voelen dat hun ouders/verzorgers het belangrijk vinden waar ze mee bezig zijn. Dit sterkt het kind in zijn/haar welbevinden en het komt tot betere schoolprestaties. Ouders kennen hun kinderen het beste en zijn de aangewezen personen om hun kind thuis te ondersteunen en te stimuleren. We vinden het belangrijk om nauw contact met ouders te hebben, zodat we gezamenlijk het kind kunnen bieden wat het nodig heeft. We spreken hier ook wel over de ‘gouden driehoek’. bestaande uit kind, ouders en leerkracht. De gelijkzijdigheid van de driehoek symboliseert de gelijkwaardige relatie, waarin de partijen tot elkaar staan.

Kind, leerkracht en ouders krijgen ruimte om hun bijdrage te leveren. Iedereen wordt gehoord, men kent elkaar goed genoeg om tot onderling vertrouwen en begrip te komen. Open communicatie en wederzijds goed afstemmen van verwachtingen vormen de basis van de driehoek. Het leidende en verbindende motief: Een kind te helpen ongekend te groeien!

Onze school organiseert iedere vier jaar een tevredenheidspeiling onder alle ouders om zo hun mening en tevredenheid over diverse schoolaspecten te peilen. De laatste peiling was in het schooljaar 2018-2019. Op de meeste punten scoort De Oase boven het landelijk gemiddelde.

 

Ouderparticipatie 
Ouders zijn op veel manieren actief binnen onze school. Daar zijn we heel blij mee! Zonder ouders kunnen we een aantal activiteiten niet of minder goed organiseren. De medezeggenschapsraad (MR) en oudercommissie (OC) spelen een belangrijke rol. Een aantal activiteiten waar ouders bij kunnen helpen, zijn bijvoorbeeld: 

 • hulp bij gebruik van computers; 
 • leesonderwijs; 
 • rekenonderwijs; 
 • handvaardigheid; 
 • vieringen (christelijke feestdagen); 
 • techniek en cultuur; 
 • groepjes begeleiden op sport- en speldagen; 
 • schoonmaak en onderhoud van materiaal; 
 • versieren van school bij speciale gelegenheden; 
 • tuinonderhoud; 
 • hulp bij groepsactiviteiten, zoals excursies; overblijven. 

Overige contacten

Voor het realiseren van een goed contact met ouders maken wij gebruik van de app ‘Parro’. Dit is een gratis app voor ouders waarmee zij in een veilige omgeving direct met de leerkracht kunnen appen. Daarnaast kunnen ouders zelf intekenen voor een dag en tijdstip die hen het beste uitkomt voor kind-ouder gesprekjes. Ook kunnen ouders zelf hun privacyvoorkeuren in Parro aangeven. 

Elke maand geeft de leerkracht informatie over de groep aan ouders. Bijv. aan welke doelen er op dat moment gewerkt wordt. Daarnaast wordt er vanuit de directie elke maand de nieuwsbrief verstuurd. Er wordt drie keer per jaar een ouder- kindgesprek gehouden waarbij er gesproken wordt over de ontwikkeling van het kind. Daarnaast bent u ook altijd welkom om een afspraak met de leerkracht te maken wanneer u dat nodig vindt.

 

 • Boven Geel
 • Boven Blauw