De oudercommissie ondersteunt ons team bij diverse activiteiten en houdt zich bezig met allerlei organisatorische zaken, zoals: familieavond, sinterklaasfeest, kerst, pasen, e.d.

In de OC zitten gekozen ouders en een vertegenwoordiger van ons team. Om alle activiteiten goed te kunnen organiseren vergadert de OC regelmatig. Ieder jaar legt de OC door middel van een jaarverslag verantwoording af aan alle ouders over de activiteiten en de uitgaven van dat afgelopen jaar.