• Boven Geel
  • Boven Blauw
  • Boven Groen
  • Lijn Onder Groen
  • Lijn Onder Geel
  • Lijn Onder Blauw

Onze school

 

De missie van CBS De Oase
‘Vanuit een open Christelijke houding en in een rijke leeromgeving maken wij, samen met ouders, kinderen (mede-) eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Eigenaarschap en leiderschap vinden wij belangrijk om kinderen te helpen goede keuzes te leren maken. We creëren een omgeving waar kinderen cognitief en sociaal-emotioneel ongekend kunnen groeien. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers met oog voor hun medemens in een snel veranderende maatschappij.’

Op De Oase werken alle collega’s samen met grote betrokkenheid en passie om elk kind naar zijn/haar eigen mogelijkheden ongekend te helpen groeien. We werken doelgericht vanuit vertrouwen met kinderen, ouders en elkaar. We vieren onze successen. Als kinderen De Oase verlaten kent elk kind zichzelf, weet het welke kwaliteiten het heeft en wat het hiermee voor anderen kan betekenen.

Door het werken vanuit onze missie doen we ons werk niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet! De resultaten die je wilt bereiken zijn naast kennis en vaardigheden ook afhankelijk van jouw persoonlijke drijfveren waaruit je handelt; je morele kompas. 

 

Ontwikkeling van kinderen
In onze school zetten we hoog in op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wie zij zijn en wat zij hiermee voor anderen kunnen betekenen. Kinderen zijn immers een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. We werken volgens de visie van Covey die de ‘boom van de 7 gewoonten’ heeft ontwikkeld. Kinderen leren hiermee leiding te geven aan zichzelf en samen te werken met anderen. Wanneer kinderen zich ‘welbevinden’ (goed in hun vel zitten), lukt het hen om zich naar eigen kunnen optimaal te ontwikkelen. Voor meer informatie: zie introductiefilmpje op de homepage.

Gelijk met de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze kinderen zetten wij dan ook hoog in op de cognitieve ontwikkeling van onze kinderen en zetten we de kernvakken (taal, spelling, lezen, rekenen) centraal.

We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen. Hiermee willen we het kind laten voelen dat we in zijn/haar mogelijkheden geloven. Wetenschappelijk is bewezen dat een kind van wie meer wordt verwacht, het vertrouwen voelt en hierdoor meer ontwikkeling laat zien. We kijken naar wat elk kind/ elke groep nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ongekend te kunnen groeien.

 

Kwaliteitsschool 
Op verschillende manieren werkt onze school aan kwaliteitsbehoud en -verbetering. Voortdurend plannen we ons onderwijs, evalueren we de resultaten en stellen we ons handelen bij.

De Oase heeft eigen specialisten in huis. Denk aan reken-, taal,- gedrag-, ICT- en hoogbegaafdheidspecialist. De Oase is een opleidingsschool en heeft een eigen ‘opleider in de school’. Ook hebben we Remedial Teachers, een onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner in dienst. 

Van elke school wordt de kwaliteit gevolgd door de inspectie voor het onderwijs. Tijdens het laatste bezoek van de inspectie in januari 2020 heeft de inspecteur aangegeven dat De Oase het onderwijs goed op orde heeft.

  • Boven Geel
  • Boven Blauw