• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

Onze school

 

De missie van CBS De Oase
‘Vanuit een open Christelijke houding en in een excellente leeromgeving maken wij, in synergie met ouders, kinderen (mede-) eigenaar van hun eigen ontwikkeling en leren kinderen hierin keuzes te maken. Eigenaarschap en leiderschap stellen wij centraal. We creëren een omgeving waar kinderen cognitief en sociaal-emotioneel optimaal kunnen groeien. Wij helpen kinderen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers met oog voor hun medemens in een snel veranderende maatschappij.’

Op De Oase werken alle collega’s samen met grote betrokkenheid en passie om elk kind naar zijn/haar eigen mogelijkheden ongekend te helpen groeien. We werken doelgericht vanuit vertrouwen met kinderen, ouders en elkaar. We vieren onze successen. Als kinderen De Oase verlaten kent elk kind zichzelf, weet het welke kwaliteiten het heeft en wat het hiermee voor anderen kan betekenen.

Door het werken vanuit onze missie doen we ons werk niet omdat het moet, maar omdat het ertoe doet! De resultaten die je wilt bereiken zijn uiteindelijk maar gedeeltelijk afhankelijk van je kennis en vaardigheden, maar vooral van de innerlijke bron van waaruit je handelt; je morele kompas. Onze teamdrijveren om dit te bereiken zijn onze kernwaarden:

 • Leiderschap
 • Eigenaarschap
 • Excellentie
 • Synergie
 • Diversiteit 
 • Groei

Vanuit de missie en onze kernwaarden hebben we met ons team gesproken over onze visie op onderwijs. In onze visie gaat het over hoe wij met kinderen willen werken en hoe wij ons onderwijs vormgeven.

 

Ontwikkeling van kinderen
In onze school zetten we hoog in sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wie zij zijn en wat zij hiermee voor anderen kunnen betekenen. Kinderen zijn immers een belangrijk onderdeel van onze maatschappij. We werken volgens de visie van Covey die de ‘boom van de 7 gewoonten’ heeft ontwikkeld. Kinderen leren hiermee leiding te geven aan zichzelf en samen te werken met anderen. Wanneer kinderen zich ‘welbevinden’ (goed in hun vel zitten), lukt het hen om zich naar eigen kunnen optimaal te ontwikkelen.

Gelijk met de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze kinderen zetten wij dan ook hoog in op de cognitieve ontwikkeling van onze kinderen en zetten we de kernvakken (taal, spelling, {begrijpend) lezen, rekenen) centraal.

We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen. Hiermee willen we het kind laten voelen dat we in zijn/haar capaciteiten geloven. Wetenschappelijk is bewezen dat een kind van wie meer wordt verwacht, het vertrouwen voelt en hierdoor meer ontwikkeling te laten zien. We kijken naar wat elk kind/ elke groep nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ongekend te kunnen groeien.

 

Kwaliteitsschool 
Op verschillende manieren werkt onze school aan kwaliteitsbehoud en -verbetering.

 • Boven Geel
 • Boven Blauw