• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

Kanjertraining


De overheid heeft voor elke school een sociaal-emotionele methode verplicht gesteld. Wij hebben gekozen voor de Kanjertraining, omdat dit goed aansluit bij het gedachtengoed van The Leader In Me. De Kanjertraining is door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkend en goedgekeurd om pesten op school aan te pakken. 

Om kinderen te helpen om te leren gaan met verschillende sociale situaties, maken we op onze school gebruik van de Kanjertraining en spreken we de bijbehorende kanjertaal. Door als school één taal te spreken geeft dit duidelijkheid en rust bij de kinderen en is onze school een plek waar we samen in een veilige omgeving kunnen werken en spelen binnen duidelijke afspraken en spelregels. Zo kunnen kinderen zich ook goed ontwikkelen. De afspraken en spelregels zijn in het kort:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

Deze afspraken en spelregels zijn ook terug te vinden op de kanjerposters die binnen onze school hangen. De Kanjertraining helpt ons ook bij het voorkomen en oplossen van pestgedrag. De Kanjertraining helpt kinderen positief over zichzelf en over anderen te leren denken en geeft hen handvatten in sociale situaties. Ons pestprotocol is gebaseerd op de Kanjertraining.

De leerkrachten hebben allemaal de Kanjertraining gevolgd en zijn bevoegd om deze training in de klas te geven. Alle groepen werken met de petten van de Kanjertraining. De kleur van de pet symboliseert een bepaald gedrag:

 • zwarte pet (met de pestvogel) -> Jouw kwaliteit is leiderschap, jouw valkuil kan ‘de baas spelen’ zijn;
 • rode pet (met de aap) -> jouw kwaliteit is relativeren, lucht brengen in een situatie, jouw valkuil is dat je graag grappig gevonden wilt worden;
 • gele pet (met het konijn) -> jouw kwaliteit is observeren, registreren, analyseren, jouw valkuil is je terugtrekken/zielig doen;
 • witte pet (met de tijger) -> je zorgt goed voor jezelf en de ander, je durft jezelf te zijn.

Kinderen krijgen zicht op hun kwaliteiten en valkuilen en weten hoe zij hiermee om kunnen gaan zodat zij een positieve betekenis aan hun leven kunnen geven.

Wilt u meer informatie over de Kanjertraining, kijkt u dan ook eens op de site www.kanjertraining.nl. Wilt u meer lezen over de Kanjertraining, dan is wellicht het boek ‘Kanjerboek voor ouders leerkrachten en Pabo-studenten’ een aanrader. U kunt zelf dit boek ook bestellen.

   

 

 • Boven Geel
 • Boven Blauw