• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

Kanjertraining

Om kinderen te helpen om te leren gaan met verschillende sociale situaties, maken we op onze school gebruik van de Kanjertraining. Door als school één taal te spreken geeft dit duidelijkheid en rust bij de kinderen en is onze school een plek waar we samen in een veilige omgeving kunnen werken en spelen binnen duidelijke afspraken. Zo kunnen kinderen zich ook goed ontwikkelen. De afspraken zijn:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen
 • We hebben plezier
 • We doen mee

De Kanjertraining helpt kinderen positief over zichzelf en over anderen te leren denken en geeft hen handvatten in sociale situaties. Ons pestprotocol is gebaseerd op de Kanjertraining.

 A.d.h.v. kleuren petten worden kwaliteiten naar boven gehaald. De kleur van de pet symboliseert een bepaald gedrag:

 • zwarte pet (met de pestvogel) -> Jouw kwaliteit is leiderschap, jouw valkuil kan ‘de baas spelen’ zijn;
 • rode pet (met de aap) -> jouw kwaliteit is relativeren, lucht brengen in een situatie, jouw valkuil is dat je graag grappig gevonden wilt worden;
 • gele pet (met het konijn) -> jouw kwaliteit is observeren, registreren, analyseren, jouw valkuil is je terugtrekken/zielig doen;
 • witte pet (met de tijger) -> je zorgt goed voor jezelf en de ander, je durft jezelf te zijn.

Kinderen krijgen zicht op hun kwaliteiten en valkuilen en weten hoe zij hiermee om kunnen gaan zodat zij op een positieve wijze met zichzelf en anderen kunnen omgaan.

 

   

 

 • Boven Geel
 • Boven Blauw