Leerstofklassensysteem

Wij geven onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Omdat we werken met een horizontaal rooster (de lessen rekenen en taal worden allemaal op hetzelfde moment in groep 3 t/m 8 aangeboden) kunnen kinderen waar nodig op hun eigen niveau de instructie volgen. De leerkracht houdt in de les rekening met de verschillen tussen de kinderen door te differentiëren. Bijvoorbeeld door verlengde instructie te geven of extra uitdaging te bieden. Een excellente leerkracht is een leerkracht die niet alle leerlingen hetzelfde behandelt, maar bewust en doelgericht verschillende aanpakken hanteert en evalueert. Zij bekijkt (samen met het kind) wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De leerkracht heeft een grote collectie aan didactische aanpakstrategieën verworven, samen met de kennis op welk moment deze strategieën het beste kunnen worden gebruikt.

EDI

Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen, te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle kinderen. Volgens vaste fasen in dit instructiemodel krijgt elk kind de instructie die het nodig heeft. Gedurende de instructie wordt elk kind actief betrokken, zodat de opbrengst hoger is. Door o.a. veel te modellen (voordoen) bod gericht op het aanleren en ontwikkelen van leer strategieën. O.a. door middel van deze wijze van instructie geven bieden wij de zorg dat elk kind nodig heeft. De leerkracht voor de klas is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle kinderen in het primair onderwijs de vooraf vastgestelde leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. 

The leader in me 

Zeven gewoonten
‘The Leader In Me’ kent zeven gewoonten die wij als leidraad gebruiken. Door met kinderen dagelijks aan deze gewoonten te werken en door in de hele school in dezelfde ‘taal’ te spreken, leren kinderen dat zij zelf regie kunnen nemen. Ze leren doelen te stellen en deze te halen. Kinderen leren goed voor zichzelf en voor de ander te zorgen. En zij leren goed samen te overleggen, naar elkaar te luisteren en samen te werken.Vaardigheden waar zij in hun hele leven mee te maken krijgen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en kinderen helpt gewoonten aan te leren waarmee ze richting kunnen geven aan hun leven.

Op onze school wordt er in elke groep aandacht besteed aan de zeven gewoonten. De gewoonten helpen ons en de kinderen:

  • bewust te worden van zichzelf, hun ambitie en talenten;
  • controle te krijgen over het leven en werken, door prioriteiten te stellen en zelfstandig goede keuzes te maken;
  • meer zelfvertrouwen te krijgen en tegelijkertijd meer begrip voor en van elkaar te hebben door bijvoorbeeld goed naar elkaar te luisteren.

Leerkrachten en kinderen zijn meer betrokken, zelfstandig en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun taak. 

Voor meer informatie over ‘The Leader in Me’ kunt u ons filmpje op de homepage bekijken.