• Boven Geel
 • Boven Blauw
 • Boven Groen
 • Lijn Onder Groen
 • Lijn Onder Geel
 • Lijn Onder Blauw

Gemeenschappelijke MR (GMR)

Stichting PCBO Voorst bestaat uit vijf scholen, die elk een eigen MR hebben. Van iedere school zitten er twee afgevaardigden in de GMR, een ouder en een leerkracht.  

De GMR geeft advies en neemt besluiten over onderwerpen van bovenschools belang. 

Bovenschoolse belangen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld: 

 • personeelsbeleid; 
 • nascholingsbeleid; 
 • bovenschools management; 
 • omgaan met seksuele intimidatie; 
 • inzet van bovenschoolse (financiële) middelen; ✓ samenwerkingsverbanden. 

 

De bevoegdheden van de GMR zijn ook vastgelegd in de WMS. De zittingsduur in de GMR bedraagt 3 jaar. 

 • Boven Geel
 • Boven Blauw